Kobbåvatn
    Utmarkslag
 

HJEM

Om oss

Innlandsfiske

Småviltjakt

Kart

Kortselgere

Kontaktinfo

Bilder
Kortpriser småviltjakt

 

3 dags kort kr.  100,-
Ukeskort kr. 150,-
Sesongkort kr. 250,-

Jaktkortet omfatter alle jaktbare småviltarter med unntak av storfugl og ender. Maks antall ryper pr. dag er 2 stk, og 10 stk. pr. år pr. jeger.
Jakt på innmark og i nærheten av hus må bare foregå etter avtale med den enkelte grunneier.
Brunfugler (ho) og ender er fredet!  Det er åpnet for jakt på svartfugler.

Grunneierlaget oppfordrer til uttak av  mår og mink, også ved bruk av feller.

Jegeren er pliktig til å levere fangstoppgave til utmarkslaget innen 1 uke etter at jakta er avsluttet. Unnlatelse kan føre til at vedkommende ikke får lov å jakte i området. Jakt med hund er forbudt !
Ta hensyn til beitende bufe!
Meld fra om skadd eller dødt bufe så snart som mulig !

Fangstoppgave/registreringsskjema må leveres kortselgerne på SMS
ev. sendes til:  Marit Nybakk.   tlf. 91518406 

E-post: m-heny@online.no