Kobbåvatn
    Utmarkslag
 

HJEM

Om oss

Innlandsfiske

Småviltjakt

Kart

Kortselgere

Kontaktinfo

Bilder
Info om utmarkslaget. Stiftet 20. juni 1993

Kobbåvatn utmarkslag er en sammenslutning av grunneiere og grunneierlag på gårdene Selfors, Navjord, Kvæl, Moldjord og Soløy.

Lagets formål er å forvalte og samordne utnyttelsen av innlandsfiske og småvilt på lagets område. Laget skal arbeide for medlemmenes interesser i saker som angår fritidsbebyggelse, friluftsliv og naturvern.

Laget skal arbeide for å utvikle utmarksproduktene som næring til landbruket, samt bevare resursene på lang sikt. Laget skal også arbeide for befolkningens rekreasjonsbehov i utmarka.