Kobbåvatn
    Utmarkslag
 

HJEM

Om oss

Innlandsfiske

Småviltjakt

Kart

Kortselgere

Kontaktinfo

Bilder
Kortpriser fiske:
Fiske med stang:  
1 dags kort kr.  50,-
3 dags kort kr.  80,-
Ukeskort kr. 100,-
Sesongkort kr. 250,-
Garnfiske: OBS: Minste tillatte maskevidde er 24 mm.
1 dags kort kr.  60,-
3 dags kort kr. 100,-
Ukeskort kr. 150,-
Sesongkort kr. 400,-

Garnfiske er bare tillatt i Kobbåvatn, unntatt i fredningstida fra 10.09 - 10.10. Alle garn skal merkes med fiskerens navn. Umerkede garn blir tatt opp av rettighetshaverne. Det er tillatt ned 1 garn/fisker.

Fangstoppgave/registreringsskjema må leveres kortselgerne på SMS
ev. sendes til:  Kobbåvatn Utmarkslag v/Tore Berntsen. 8110 Moldjord