Kobbåvatn
    Utmarkslag
 

HJEM

Om oss

Innlandsfiske

Småviltjakt

Kart

Kortselgere

Kontaktinfo

Bilder
Kortpriser fiske:
Fiske med stang:  
1 dags kort kr.  50,-
3 dags kort kr.  100,-
Ukeskort kr. 150,-
Sesongkort kr. 300,-
Garnfiske: OBS: Minste tillatte maskevidde er 24 mm.
1 dags kort kr.  100,-
3 dags kort kr. 150,-
Ukeskort kr. 200,-
Sesongkort kr. 500,-

Garnfiske er bare tillatt i Kobbåvatn, unntatt i fredningstida fra 10.09 - 10.10. Alle garn skal merkes med fiskerens navn. Umerkede garn blir tatt opp av rettighetshaverne. Det er tillatt ned 1 garn/fisker.

Fangstoppgave/registreringsskjema må leveres kortselgerne på SMS
ev. sendes til:  Marit Nybakk.   tlf. 91518406 

E-post: m-heny@online.no